Produkte

 

Manuell programmierbares Heizkὅrper

Funkgesteuertes Heizkὅrper

Systém na reguláciu vykurovania

IQ LINE TOUCH

Manuell programmierbares Heizkὅrper

IQ Line Touch stellt design- und technologiemässig ein einmaliges elektrisches Stahlheizkὅrper mit herrvorragender Wärmespeicherkapazität dar. Der Kunde kann seine Heizungsregime selbst manuell programmieren. Dank seiner Zuverlässigkeit und sparsames Betriebs ist IQ Line Touch zur Anwendung in Wohnungen, Familienhäuser, Ferienhäuser, Pensionen und Büros geeignet.

 

Heizungsregime MAN

Nach der Einstellung der Temperatur mit den Tasten + (Plus) und – (Minus) erreicht das Heizkὅrper die gewünschte Soll-Temperatur.


Heizungsregime AUTO

Falls einige Räume im Objekt nicht ununterbrochen genutzt werden, ist es aus wirtschaftlichen Grunden nicht empfehlenswert die thermische Behaglichkeit um jeden Preis anzustreben. Bei Nutzung des Wochenprogrammes kὅnnen Sie für solche Räumlichkeiten beliebige Temperaturabsenkung vordefinieren. An den Studen, an dennen die Räume nicht benutzt werden, wird die Temperatur automatisch gesenkt. Bei optimaler Einstellung des Wochenprogrammes kὅnnen Sie auf diese Weise bis zu 35% Energiekosten sparen.


Heizungsregime HOME

Falls ein staatlich anerkannter Feiertag auf einen Arbeitstag während der Woche fällt, ist es nicht notwendig das vorprogrammierte Wochenprogramm zu ändern. Es reicht das automatische Programm fürs Wochenende zu aktivieren, das für die thermische Behaglichkeit in den Räumlichkeiten sorgen wird. In der Nacht setzt das Sparmodus automatisch an.

 

 

Ausgewählte Parameter und Charakteristik

Leistungstabelle Heizköper und Spezifikationen

FLYER HERUNTERLADEN

 

 

IQ LINE BEE und IQRC system

Zentral gesteuerter Heizkὅrper

Design Stahlheizkὅrper IQ Line Bee ist ausgestattet mit zukunftsorientierten Technologien. Es verfügt über hervorragende Wärmespeicherkapazität. Zu seinen weiteren Vorteilen gehὅren Zuverlässigkeit und Sparsamkeit. IQ Line Bee kann ferngesteuert und via Internet bedient werden. Es ist eine ideale Wahl fur grὅßere Familienhäuser, Ferienhäuser sowie Pensionen, Hotels, Schulen, Verwaltungsgebäuden usw.

IQ LINE BEE ist ein gestalterisch und technologisch einzigartiger elektrischer Aluminiumheizkörper mit hervorragenden Wärmespeichereigenschaften, da IQ Line Bee-Heizkörper ein Ölheizmedium enthalten. Sie tragen dazu bei, auch bei Stromausfällen (HDO-Modus) einen ausreichenden thermischen Komfort im Raum aufrechtzuerhalten. Dank intelligenter Regelung mit der Möglichkeit der manuellen Programmierung von Heizmodi, zuverlässigem und wirtschaftlichem Betrieb ist es eine ideale Wahl für die elektrische Beheizung von Wohneinheiten. Einfamilienhäuser, Ferienhäuser, Pensionen, Büros.

Der drahtlos gesteuerte Elektroheizkörper IQ Line Bee lässt sich in das IQRC-System integrieren, das vor allem für die Heizungsregelung und Gebäudeautomation gedacht ist. Dadurch ist es möglich, neben elektrischen Heizkörpern auch Bedienelemente für Warmwasserheizungen, insbesondere elektronische Thermostatköpfe, über eine einzige Steuereinheit und Software zu steuern.

Der elektrische Ölradiator IQ Line Bee nutzt einen PID-Algorithmus zur Steuerung der Heizung, weshalb die Regelung sehr genau ist. Zeit-Temperatur-Heizmodi sowie andere optionale technische Parameter werden zentral über die IQRC-Software auf den Heizkörper hochgeladen. Ein großer Anwendervorteil dieses Geräts im Vergleich zu Direktheizkonvektoren ist die niedrigere Oberflächentemperatur (sie ist einstellbar), so dass es in den Räumen, in denen es installiert ist, zu keiner Luftverwirbelung und zu keinem Verbrennen von Staubpartikeln kommt.

 

HEIZUNGSREGIME MAN

Nach der Einstellung der Temperatur mit den Tasten + (Plus) und – (Minus) erreicht das Heizkὅrper die gewünschte Soll-Temperatur.


HEIZUNGSREGIME AUTO

Falls einige Räume im Objekt nicht ununterbrochen genutzt werden, ist es aus wirtschaftlichen Grunden nicht empfehlenswert die thermische Behaglichkeit um jeden Preis anzustreben. Bei Nutzung des Wochenprogrammes kὅnnen Sie für solche Räumlichkeiten beliebige Temperaturabsenkung vordefinieren. An den Studen, an dennen die Räume nicht benutzt werden, wird die Temperatur automatisch gesenkt. Bei optimaler Einstellung des Wochenprogrammes kὅnnen Sie auf diese Weise bis zu 35% Energiekosten sparen. AUTO


HEIZUNGSREGIME HOME

Falls ein staatlich anerkannter Feiertag auf einen Arbeitstag während der Woche fällt, ist es nicht notwendig das vorprogrammierte Wochenprogramm zu ändern. Es reicht das automatische Programm fürs Wochenende zu aktivieren, das für die thermische Behaglichkeit in den Räumlichkeiten sorgen wird. In der Nacht setzt das Sparmodus automatisch an.

 

600 Heizkörper können drahtlos zentralgesteuert werden

Man braucht nur eine Steuereinheit um mehr als 600 Heizkὅrper IQ Line Bee drahtlos verwalten zu kὅnnen. Der Systemverwalter kann dank der Zwei-Wege-Kommunikation Heizregime aus der Ferne einstellen, wobei er gleichzeitig ständigen Zugriff zu Informationen über die aktuelle Ist-Temperatur in jedem beheiztem Raum sowie zu weiteren wichtigen Parametern des Heizungssystems hat.


Energieeinsparungen / Zonensteuerung

Die Heizregime kὅnnen für jeden Raum individuell vorprogrammiert werden. Bei optimaler Einstellung, die die Nutzung der Räume sowie den Nutzungszweck berücksichtigt, kὅnnen dutzende Prozente an Heizkosten gespart werden.

 


Software IQRC

Die Heizregime für einzelne Räume, sowie weitere Heizkὅrperparameter, werden im IQRC Software eingestellt. Das kann vor allem für Besitzer und Verwalter von Hotels und Pensionen vom Vorteil sein, da IQRC leicht mit dem Buchungssystem zu verbinden ist.

 

Ausgewählte Parameter und Charakteristik

LEISTUNGSBERATUNG UND SPEZIFIKATIONEN IQ Line Bee

FLYER HERUNTERLADEN

 

IQRC SYSTEM

IQRC-System zur Heizungssteuerung und Gebäudeautomation

Ölradiatoren der IQ-Linie werden hauptsächlich in großen Objekten eingesetzt, in denen keine andere Heizmethode möglich ist (Gas, teure Sanierung zur Einführung einer elektrischen Fußbodenheizung) oder in denen der Einsatz von Heizkörpern mit einer anderen Art der drahtlosen Steuerung nicht möglich ist (z. B. WLAN) aufgrund von weniger klarem WLAN oder aus Kapazitätsgründen nicht realisierbar. Dank der IQRC-Software ist die Steuerung der Heizkörper einfach und ermöglicht die zentrale Einstellung des optimalen Heizprogramms für jeden Raum über einen Laptop/ein Mobiltelefon.• Drahtlose Lösung
Dank der drahtlosen Kommunikation ist die Installation des IQRC-Systems einfach, zeitsparend und kostengünstig. Die Installation erfordert keine baulichen Veränderungen und kann im Normalbetrieb durchgeführt werden. Eine Fernverwaltung des Systems über das Internet ist selbstverständlich.

• Energie sparen
Das IQRC-System hat das Potenzial, Dutzende Prozent der Heizkosten einzusparen. Die Möglichkeit der zentralen Steuerung der Heizungsregelung sowie die Übersicht über Soll- und Ist-Temperaturen gehören zu den effektivsten Instrumenten zur Optimierung der Betriebskosten.

• Zonenregulierung
Die Zonenregelung der Gebäudeheizung ermöglicht einen individuellen Ansatz bei der Einstellung des Temperaturregimes in einzelnen Räumen. Keine andere Regelungsart kann die Wärmeenergie so effizient auf einzelne Gebäudeteile dosieren.

• Kontrolle der Heizeffizienz
Das IQRC-System ermöglicht die drahtlose Überwachung der erreichten Temperaturen in allen Räumen, in denen IQRC-Elemente installiert sind. Damit stellt es Eigentümern und Verwaltern von Gebäuden wertvolle und stets aktuelle Informationen zum Wärmemanagement zur Verfügung.

Elemente des IQRC-Systems

Zentrale Steuereinheit

 • Elektrischer Heizkörper IQ Line Bee
 • Steuergerät
 • Thermostatkopf
 • Temperatursensor
 • IQRC-Software

Das IQRC-System gewann auf der internationalen Ausstellung Aquatherm in Nitra den prestigeträchtigen Preis „Best Exhibit“.

aquaNitra_logo Medaile_Nitra_2012

www.iqrc.sk

 

Elektrický radiátor IQ LINE Bee a IQ RC SYSTÉM

Elektrický radiátor IQ LINE BEE

Centrálne programovateľný olejový radiátor

IQ LINE BEE je dizajnovo a technologicky unikátne navrhnutý elektrický hliníkový radiátor s výbornými tepelno-akumulačnými vlastnosťami, nakoľko radiátory IQ Line Bee obsahujú olejové vykurovacie médium. Tie napomáhajú udržiavať dostatočnú tepelnú pohodu v miestnosti aj počas výpadkov elektrickej energie (režim HDO).Vďaka inteligentnej regulácii s možnosťou manuálneho programovania vykurovacích režimov, spoľahlivej a úspornej prevádzke je ideálnou voľbou pre elektrické vykurovanie bytových jednotiek, rodinných domov, chát, penziónov, kancelárií.

Bezdrôtovo riadený elektrický radiátor IQ Line Bee je možné integrovať do systému IQRC, ktorý je prednostne určený na reguláciu vykurovania a automatizáciu budov. Vďaka tomu je možné prostredníctvom jednej riadiacej jednotky a softvéru ovládať okrem elektrických radiátorov aj regulačné prvky teplovodného vykurovania, najmä elektronických termostatických hlavíc.

Elektrický olejový radiátor IQ Line Bee využíva  k riadeniu vykurovania PID algoritmus, preto sa veľkou presnosťou regulácie. Časovo-teplotné vykurovacie režimy, ako aj ostatné voliteľné technické parametre sa do radiátora nahrávajú centrálne, prostredníctvom softvéru IQRC. Veľkou užívateľskou výhodou tohto zariadenia oproti priamo vykurovacím konvektorom je jeho nižšia povrchová teplota (je nastaviteľná), takže v miestnostiach, kde je inštalované, neprichádza k víreniu vzduchu a k prepaľovaniu prachových častíc.

 

Režim MAN

Po nastavení teploty, ktoré sa vykonáva tlačidlami + (Plus) a – (Mínus), vykuruje radiátor miestnosť na požadovanú teplotu.


Režim AUTO

V prípade, že jednotlivé miestnosti objektu nie sú využívané nepretržite, nie je z ekonomického hľadiska vhodné v týchto časoch kúriť na komfortnú teplotu. Týždňový program vám umožní pre jednotlivé časové úseky dňa, pre každý deň individuálne, zadefinovať ľubovoľné teplotné poklesy. Optimálnym nastavením týždenného automatického programu sa dá ušetriť až 35% nákladov za elektrickú energiu.


Režim HOME

Aby sme počas štátnych sviatkov pripadajúcich na periódu pracovného týždňa nemuseli meniť už nastavený týždňový program, je vhodné na dosiahnutie tohto cieľa využívať automatický víkendový program. Jednoduchou aktiváciou prednastaveného programu je následne možné cez deň vykurovať miestnosť na komfortnú teplotu, ale v noci využívať šetriaci režim.

 

Centrálne bezdrôtové riadenie 600 radiátorov

Prostredníctvom centrálnej jednotky sa dá bezdrôtovo ovládať viac ako 600 radiátorov IQ Line Bee. Vďaka obojsmernej bezdrôtovej komunikácii môže správca systému okrem nastavovania vykurovacích režimov získavať informácie o aktuálnej teplote v jednotlivých miestnostiach, prípadne o ďalších dôležitých parametroch vykurovacieho systému.


Úspory elektrickej energie = zónová regulácia

Vykurovacie režimy sa dajú nastavovať pre každú miestnosť individuálne. Vhodným nastavením vykurovacích režimov, ktoré rešpektujú aktuálnu obsadenosť jednotlivých miestností a účel ich využívania, sa dá na elektrickej energii ušetriť desiatky percent vykurovacích nákladov.

 


Softvér IQRC

Nastavovanie vykurovacích režimov jednotlivých miestností a ostatných  parametrov radiátorov sa uskutočňuje prostredníctvom počítačového softvéru IQRC. U hotelov a penziónov je výhodou,  že softvér IQRC na centrálne riadenie vykurovania sa dá prepojiť s  rezervačným hotelovým systémom.

 

 

Vybrané vlastnosti a charakteristiky

Výkonové rady a špecifikácie IQ Line Bee

Stiahnuť Leták IQ Line Bee

Stiahnuť Návod IQ Line Bee

 

IQRC SYSTÉM

IQRC Systém na reguláciu vykurovania a automatizáciu budov 

Olejové radiátory IQ Line nachádzajú uplatnenie najmä vo veľkých objektoch, v ktorých nie je možný iný spôsob vykurovania (plyn, drahá rekonštrukcia pre zavedenie elektrického podlahového vykurovania), alebo kde nie je možné použitie radiátorov s iným typom bezdrôtového ovládania (napr. WIFI) z dôvodu menšej prehľadnosti, alebo je kapacitne nerealizovateľné. Vďaka softvéru IQRC je ovládanie radiátorov jednoduché a umožňuje centrálne nastaviť cez notebook / mobil, optimálny vykurovací program pre každú jednu miestnosť.• Bezdrôtové riešenie
Vďaka bezdrôtovej komunikácii je inštalácia systému IQRC jednoduchá, časovo nenáročná a finančne dostupná. Montáž nevyžaduje stavebné úpravy a dá sa realizovať popri bežnej prevádzke. Samozrejmosťou je vzdialená správa systému prostredníctvom internetu.

• Úspora energie
Systém IQRC má potenciál ušetriť desiatky percent nákladov na vykurovaní. Možnosť centrálnej kontroly regulácie vykurovania a prehľad o nastavených a skutočných teplotách patria k najúčinnejším nástrojom na optimalizáciu prevádzkových nákladov.

• Zónová regulácia
Zónová regulácia vykurovania budov umožňuje uplatňovať individuálny prístup pri nastavovaní teplotných režimov v jednotlivých miestnostiach. Žiadny iný typ regulácie nedokáže tak efektívne dávkovať tepelnú energiu do jednotlivých častí budovy.

• Kontrola efektivity vykurovania
Systém IQRC umožňuje bezdrôtové monitorovanie dosiahnutých teplôt vo všetkých miestnostiach, v ktorých sú nainštalované prvky IQRC. Majiteľom a správcom objektov tak poskytuje neoceniteľné a vždy aktuálne informácie o hospodárení s teplom.

Prvky systému IQRC

 • Centrálna riadiaca jednotka
 • Elektrický radiátor IQ Line Bee
 • Regulačná jednotka
 • Termostatická hlavica
 • Snímač teploty
 • Softvér IQRC

Systém IQRC získal prestížne ocenenie „Najlepší exponát“ na medzinárodnej výstave Aquatherm v Nitre.

aquaNitra_logo Medaile_Nitra_2012

www.iqrc.sk

IQ Line WIFI Oil & Stone

IQ Line WIFI Oil & Stone stellt design- und technologiemässig ein einmaliges elektrisches Stahlheizkὅrper mit herrvorragender Wärmespeicherkapazität dar. Der Kunde kann seine Heizungsregime selbst manuell programmieren. Dank seiner Zuverlässigkeit und sparsames Betriebs ist IQ Line Touch zur Anwendung in Wohnungen, Familienhäuser, Ferienhäuser, Pensionen und Büros geeignet.

 

ZENTRALE DRAHTLOS-HEIZUNGSSTEUERUNG

Der Hauptvorteil des elektrischen Heizkörpers IQ Line Oil WiFi ist seine Steuerung über eine mobile Anwendung. Mit Hilfe einer Anwendung auf Ihrem Smartphone oder Tablet können Sie das Gerät über ein WLAN-Netzwerk von überall auf der Welt fernsteuern.


EINSPARUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE = ZONENREGELUNG

Für jeden einzelnen Raum können Heizmodi eingestellt werden. Durch die entsprechende Einstellung der Heizmodi, die die aktuelle Belegung einzelner Orte und Nutzungszwecke berücksichtigen, können Dutzende Prozent der Heizkosten für Strom aufgewendet werden.


INTELLIGENTE STEUERUNG

IQ Line Oil WiFi ist ein intelligenter Elektro- und Ölradiator, der problemlos mit anderen Geräten verbunden werden kann. Sie können es manuell über das Touch-LCD-Display programmieren, aber auch die Vorteile der WLAN-Verbindung nutzen. Sie können ihn sogar auf den Bewegungssensormodus einstellen, sodass der Heizkörper nur dann heizt, wenn Sie eine Bewegung im Raum wahrnehmen.

 

 

Ausgewählte Parameter und Charakteristik

Leistungstabelle Heizköper und SpezifikationenLeistungstabelle Heizköper und Spezifikationen

FLYER HERUNTERLADEN IQ Line Oil

FLYER HERUNTERLADEN IQ Line Stone