Elektrické radiátory

Častým tepelným zdrojom pre vykurovanie je elektrická energia (elektrické konvektory, radiátory, podlahové vykurovacie rohože, rôzne priemyselné ohrevné ventilátory). Využívajú sa najmä pre ich jednoduchosť inštalácie alebo v prípadoch, keď je v budove iný zdroj pre výrobu tepla, ako napríklad plyn.

Často sa stretávame s týmto druhom vykurovania na vysokohorských chatách, hoteloch, alebo aj v novodobých stavbách, ktoré majú veľmi nízke straty tepla a tým sa návratnosť do investície plynového vykurovania a rozvodov stáva nepodstatná pre majiteľa.
Na reguláciu elektrického vykurovania sú určené univerzálne regulátory, pomocou ktorých je možné implementovať bezdrôtový systém IQRC aj na elektrické radiátory, infrapanely, vyhrievacie rohože a ostatné elektrické vykurovacie zariadenia rôznych typov.

IQRC systém bol prvotne vytvorený ako regulačný systém vykurovania s prvkami ako bezdrôtová regulačná nástenná jednotka – termostat a motorizované bezdrôtové termostatické hlavice, spínač kotla, teplotný senzor a centrálna jednotka celého systému IQRC. Neskôr sa vyvinul vlastný olejový radiátor pre systém IQRC.

Elektrický radiátor IQ Line Bee

Do bezdrôtového systému IQRC môže byť integrovaný aj elektrický olejový radiátor IQ Line Bee. Keďže k riadeniu vykurovania využíva PID algoritmus, vyznačuje sa veľkou presnosťou regulácie. Časovo teplotné vykurovacie režimy, ako aj ostatné voliteľné technické parametre sa do radiátora nahrávajú centrálne, prostredníctvom softvéru IQRC. Veľkou užívateľskou výhodou tohto zariadenia oproti priamo vykurovacím konvektorom je jeho nižšia povrchová teplota (je nastaviteľná), takže v miestnostiach, kde je inštalované, neprichádza k víreniu vzduchu a k prepaľovaniu prachových častíc. Keďže radiátory IQ Line Bee obsahujú olejové vykurovacie médium, vyznačujú sa aj vynikajúcimi akumulačnými vlastnosťami. Tie napomáhajú udržiavať dostatočnú tepelnú pohodu v miestnosti aj počas výpadkov elektrickej energie (režim HDO).

Olejové radiátory IQ Line nachádzajú uplatnenie najmä vo veľkých objektoch, v ktorých nie je možný iný spôsob vykurovania (plyn, drahá rekonštrukcia pre zavedenie elektrického podlahového vykurovania), alebo kde nie je možné použitie radiátorov s iným typom bezdrôtového ovládania (napr. WIFI) z dôvodu menšej prehľadnosti, alebo je kapacitne nerealizovateľné. Vďaka softvéru IQRC je ovládanie radiátorov jednoduché a umožňuje centrálne nastaviť cez notebook / mobil, optimálny vykurovací program pre každú jednu miestnosť.